Εξερευνήστε το πρόγραμμα
Συντήρηση
Συνυφασμένη με την ανασκαφή είναι η συντήρηση των αρχαιολογικών καταλοίπων που έρχονται στο φως. Η στιγμή της αποκάλυψης μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για τη διατήρησή τους. Καθώς βρίσκονται για χιλιετίες θαμμένα στη γη η απότομη επαφή τους με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, το ηλιακό φως και την έλλειψη υγρασίας είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την ίδια τη σύστασή τους. Ο σκοπός του ανασκαφέα είναι να διατηρήσει όσο γίνεται ανέπαφα τα αρχαιολογικά κατάλοιπα κατά την αποκάλυψη και καταγραφή τους και δεύτερον να προστατέψει τα κινητά ευρήματα κατά τη συσκευασία και μεταφορά τους. Ανάλογα με το είδος των ευρημάτων η συντήρηση διακρίνεται σε δύο είδη: την αρχιτεκτονική και την εργαστηριακή συντήρηση.
 
Αρχιτεκτονική συντήρηση
Τα αποκαλυφθέντα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στον οικισμό των Παλιαμπέλων είναι κατά κύριο λόγο λίθινα λιθόστρωτα και λίθινα θεμέλια τοίχων. Η ανασκαφή τους γίνεται προσεκτικά με στόχο την όσο το δυνατόν συνολική τους αποκάλυψη. Τα πιο ευαίσθητα κατασκευαστικά στοιχεία, όπως πλιθιά και δάπεδα, καταγράφονται άμεσα, ώστε να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση. Στο τέλος της ανασκαφικής περιόδου τα ανασκαφικά σκάμματα καλύπτονται με σκέπαστρα, που παραμένουν καθ’ όλο το έτος προστατεύοντας τα ευρήματα από τις καιρικές συνθήκες.
 
Εργαστηριακή συντήρηση
Τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής συσκευάζονται σε πλαστικές σακούλες και μεταφέρονται στην αποθήκη όπου και τους δίνονται οι «πρώτες βοήθειες». Ανάλογα με το είδος του αντικειμένου ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία. Τα κομμάτια κεραμικής αρχικά πλένονται και μετά ομαδοποιούνται σε μια προσπάθεια να αναγνωρισθούν και να συγκολληθούν όσα από αυτά ανήκουν στο ίδιο αγγείο. Επίσης, τα μικρά ευρήματα καθαρίζονται από τα ιζήματα και συναρμολογούνται. Τέλος, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα (κυρίως πλιθιά) σχεδιάζονται και αποθηκεύονται.
 
Συντήρηση στο πλαίσιο του αρχαιολογικού πάρκου
Η αφαίρεση των στρωμάτων αποκαλύπτει συχνά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα (ακίνητα ευρήματα) σε διάφορους βαθμούς διατήρησης. Όταν το εύρημα έχει σαφή μορφή, συμπληρώνονται τα χαρακτηριστικά του σε ειδικές φόρμες καταγραφής. Έμφαση δίνεται στην περιγραφή του, τη σχεδίαση με ακριβείς συντεταγμένες, την καταγραφή των στρωματογραφικών του σχέσεων, την πιθανή του συσχέτιση με διακριτά δάπεδα και την πρώτη ερμηνεία της λειτουργίας του.