Εξερευνήστε το πρόγραμμα
ΔημιουργίαΝίκος Βαλασιάδης / Σχεδιασμός - Γραφικός Σχεδιασμός - Επεξεργασία Εικόνας
Γιάννης Φείδαρος / Σχεδιασμός - Ανάπτυξη
Θεσσαλονίκη
τηλ.: +30 2310 8893 20
e-mail: info@voyagermobiletech.com

Μάρκος Κατσιάνης - Αρχαιολόγος / Σχεδιασμός - Επίβλεψη περιεχομένων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας
Θεσσαλονίκη
τηλ.: +30 2310 9971 79
e-mail: markosk@hist.auth.gr