Εξερευνήστε το πρόγραμμα
Εθνογραφική έρευνα
Εθνογραφική έρευνα αναπτύσσεται στους κατοίκους της περιοχής, με στόχο την καταγραφή των εμπειριών τους σε θέματα αγροτικών πρακτικών, ιδιαίτερα των προβιομηχανικών. Συστηματικά καταγράφονται πληροφορίες και δεδομένα που σχετίζονται με τις αγροτικές δραστηριότητες των κατοίκων, καταρχήν των μεγαλύτερων σε ηλικία, αλλά και άλλες όψεις της καθημερινής ζωής, που θα μας επιτρέψουν να ανασυνθέσουμε την τοπική ιστορία σε βάθος χρόνου.
 
Καλλιεργητικές πρακτικές
Οργανώθηκαν συνεντεύξεις με τοπικούς πληροφοριοδότες, συνήθως τρίτης ηλικίας, επικεντρώνοντας σε αρκετά θέματα, όπως οι διατροφικές συνήθειες και οι καλλιέργειες - χρήσεις της γης στον πρώιμο 20ο αιώνα. Ένα στοιχείο της πρόσφατης χρήσης γης στα Παλιάμπελα έχει πιθανότατα αρκετή σημασία για τις προϊστορικές παραγωγικές πρακτικές:

οι μικροί κλήροι που δόθηκαν στους πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη όταν εγκαταστάθηκαν στα Παλιάμπελα τους υποχρέωσαν να υιοθετήσουν εργασιακά εντατικότερες μορφές καλλιέργειας σε σχέση με τους ντόπιους. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα καλό παράδειγμα των μηχανισμών που κινητοποιούνται από τις γενικότερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Ανάλογες απαντήσεις μπορούμε να υποθέσουμε ότι δόθηκαν και από τους προϊστορικούς γεωργοκτηνοτρόφους.
 
Αλλαγές τοπίου
Οι πληροφοριοδότες επίσης περιγράφουν πως το τοπίο γύρω από τα Παλιάμπελα έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι κοντινές πλαγιές που χρησίμευαν παλιότερα για βοσκή και καυσόξυλα έχουν αποψιλωθεί σημαντικά, ενώ τα ρέματα που προσφέρονταν για πότισμα και ψάρεμα είναι πια ακατάλληλα. Η μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική αλλαγή θα είναι το επίκεντρο της γεωαρχαιολογικής έρευνας, καθώς η αρχική διερεύνηση υποδεικνύει ότι διασώζονται στο τοπίο οι σχετικές μαρτυρίες.
 
Διαχρονική χαρτογράφηση τοπίου
Αντικείμενο μελέτης αποτελούν και οι αλλαγές στην γεωργική εκμετάλλευση του τοπίου μέχρι την εισαγωγή της μηχανικής καλλιέργειας. Με βάση τις προφορικές μαρτυρίες, αλλά και με την πρόσβαση στα οθωμανικά και τα πρόσφατα ελληνικά αρχεία σχεδιάζεται να χαρτογραφηθούν οι αγροτικές ιδιοκτησίες και οι μεταβολές τους.
 
Παραδοσιακές κατασκευές
Οι συνεντεύξεις με παλιούς μάστορες και η έρευνα σε παραδοσιακά κτίσματα της γύρω περιοχής και κυρίως στο γειτονικό Κολινδρό, έχουν δώσει αρκετά στοιχεία για τις παραδοσιακές κατασκευαστικές τεχνικές που φαίνεται να έχουν ομοιότητες με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που παρατηρούνται στην ανασκαφή του Νεολιθικού οικισμού. Πολλά από τα σπίτια του Κολινδρού έχουν θεμέλια από μεγάλες πέτρες, πάνω στις οποίες πατούν μικρότερες ή ακόμα και βότσαλα πακτωμένα με πηλό και άχυρο ανάμεσα σε ξυλοδεσιές. Ανάλογες ενδείξεις εμφανίζονται και κατά την ανασκαφή, όπου πλήθος βότσαλων σχετίζονται τόσο με λιθόστρωτα όσο και με πιθανά γκρεμίσματα τοίχων.