Εξερευνήστε το πρόγραμμα
Γεωαρχαιολογία

Η Γεωαρχαιολογία συνδυάζει στοιχεία από τις επιστήμες της Αρχαιολογίας και της Γεωλογίας με σκοπό να εντοπίσει και να ερευνήσει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες που επηρεάζουν τα αρχαιολογικά στρώματα είτε στο επίπεδο του οικισμού είτε στο επίπεδο του τοπίου. Ανάλογα με την κλίμακα της έρευνας μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες:

  1. τη γεωμορφολογία που αναφέρεται στην έρευνα τοπίου και
  2. τη μικρομορφολογία που αναφέρεται στη μικροσκοπική μελέτη των αρχαιολογικών ιζημάτων κατά την ανασκαφή.
 
Γεωμορφολογία – Ιστορία του τοπίου
Στα Παλιάμπελα παράλληλα με την ανασκαφή πραγματοποιούνται γεωμορφολογικές έρευνες στη ζώνη γύρω από τον οικισμό με σκοπό την ανασύνθεση των γεωλογικών μεταβολών κατά τη διάρκεια των αιώνων. Περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο την επισκόπηση της γύρω περιοχής και τον εντοπισμό των σημείων, όπου διακρίνονται στοιχεία γεωλογικής μεταβολής (διάβρωση, πρόσχωση, πεδογένεση κτλ.). Επιπλεόν, έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμαστικές τομές με σκοπό την κατανόηση των γεωλογικών γεγονότων που έχουν οδηγήσει στην σύγχρονη μορφολογία του ευρύτερου τοπίου και τον εντοπισμό καταλοίπων ανθρώπινης δραστηριότητας εκτός του οικισμού. Η γεωμορφολογική μελέτη της περιοχής έχει ήδη διαφωτίσει για τις αλλαγές των ρεμμάτων που περιβάλλουν τον αρχαιολογικό χώρο στο παρελθόν, τα σημαντικά γεωλογικά γεγονότα στην περιοχή (π.χ. πλημμύρες), την αρχική έκταση του προϊστορικού οικισμού και την ιστορία διάβρωσης της αρχαιολογικής θέσης. Σημαντική ήταν και η συνδρομή των γηραιότερων κατοίκων του χωριού που έχουν υποδείξει πολλές από τις λεπτές αλλαγές του τοπίου.
 
Μικρομορφολογία - Έρευνα ανασκαφικής
στρωματογραφίας
Η μικρομορφολογική μελέτη των αρχαιολογικών ιζημάτων συμπληρώνει την καταγραφή των στρωματογραφικών παρατηρήσεων κατά τη διάρκεια της ανασκαφής.

Περιλαμβάνει τη συλλογή δειγμάτων χώματος από διάφορα σημεία του ανασκαπτόμενου χώρου και την εργαστηριακή τους ανάλυση με τη χρήση μικροσκοπίου κατά την οποία γίνονται παρατηρήσεις για τη φυσική και χημική σύσταση των επιμέρους ιζημάτων, τις χρωματικές διαφορές τους, τον τρόπο μετάβασης από το ένα στρώμα στο άλλο, τα περιεχόμενα σωματίδια ύλης (εγκλείσματα), καθώς και τα οργανικά καταλοίπα και τα μικρο-ευρήματα. Ο στόχος αυτής της ανάλυσης είναι η κατανόηση των συνθηκών διαμόρφωσης του συγκεκριμένου στρώματος. Τα συμπεράσματα είναι πολύτιμα για την διάκριση επιμέρους στρωματογραφικών φάσεων που δεν είναι ορατές στο ανθρώπινο μάτι.
 
Γεωαρχαιολογία
Ο συνδυασμός των πορισμάτων της γεωμορφολογικής και της μικρομορφολογικής έρευνας συμβάλλει στην κατανόηση του προϊστορικού οικισμού ως ένα σύνολο επιμέρους φυσικών και ανθρώπινων γεγονότων που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στα αρχαιολογικά στρώματα, αλλά και ως τμήμα ενός εύρυτερου οικοσυστήματος που βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση μεταβολής. Υπό αυτή την έννοια διευρύνει τις κλίμακες της αρχαιολογικής αναζήτησης προσφέροντας στοιχεία, που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά μόνο με την ανασκαφή, αλλά είναι σημαντικά ως προς τον τρόπο αλληλεπίδρασης του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στο οποίο ζει και δραστηριοποιείται.