Εξερευνήστε το πρόγραμμα
Παράλληλες δραστηριότητες
Στο πλαίσιο της θεώρησης της αρχαιολογικής διαδικασίας ως συνολικού γεγονότος παράλληλες δραστηριότητες συμπληρώνουν το ανασκαφικό πρόγραμμα. Αυτές αποσκοπούν αφενός στη συγκέντρωση περαιτέρω στοιχείων που θα βοηθήσουν στην κατανόηση τόσο του προϊστορικού όσο και του σύγχρονου οικισμού και αφετέρου στην σύνδεση της αρχαιολογικής διαδικασίας με την τοπική κοινωνία.
 
Επέκταση έρευνας
Μια σειρά από δραστηριότητες, όπως αρχαιολογικές πειραματικές προσπάθειες, έρευνα τοπίου και εθνογραφική καταγραφή προσπαθεί να μεγαλώσει το εύρος της έρευνας από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι την πρόσφατη ιστορία του χωριού. Η συμμετοχή των κατοίκων σε αυτές είναι σημαντική, καθώς με τις γνώσεις τους για την περιοχή αλλά και την παραδοσιακή αγροτική ζωή μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην κατανόηση άγνωστων πτυχών της καθημερινής ζωής στην ύπαιθρο, που διαφορετικά θα ήταν ακόμα απροσδιόριστες.
 
Επέκταση γνώσης
Μια άλλη σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα έρχεται να κάνει προσιτό το σύνολο της γνώσης και των εμπειριών που αποκομίζουμε κατά την αρχαιολογική έρευνα σε όλους όσους έχουν ενδιαφέρον για τη θέση και την ιστορία της και για τους τρόπους έρευνας του παρελθόντος. Ειδικευμένοι μουσειοπαιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί και επιμορφωτές εργάστηκαν πριν και κατά τη διάρκεια του προγράμματος TEMPER στην κατάρτιση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διαφορετικές ομάδες κοινού.
 
Συνολικό γεγονός
Οι παραπάνω δραστηριότητες συντελούν στην επέκταση της αρχαιολογικής έρευνας πέρα από τα στενά όρια της ανασκαφής και καθιστούν τον αρχαιολογικό χώρο μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων του χωριού. Με τη λειτουργία του αρχαιολογικού πάρκου οι δραστηριότητες θα ενταθούν αποβλέποντας στην ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και του κοινού.