Εξερευνήστε το πρόγραμμα
Περιεχόμενα
Η ιστοσελίδα του αρχαιολογικού προγράμματος των Παλιαμπέλων επιχειρεί να παρουσιάσει το ερευνητικό έργο που συντελείται στα Παλιάμπελα και να περιγράψει τη διαδικασία της ανασκαφής, καθώς και τον τρόπο που αυτή βιώνεται από όλους, όσοι συμμετέχουν ή επηρεάζονται από αυτήν.

Η ιστοσελίδα οργανώνεται γύρω από τα τους άξονες του χώρου, του χρόνου, του σκοπού, του τρόπου, των αποτελεσμάτων και των συμμετεχόντων αποβλέποντας στη κατανόηση όλων των πτυχών μιας αρχαιολογικής προσπάθειας και τη σύνδεση των επιμέρους θεμάτων μεταξύ τους.

Η περιήγηση στις επιμέρους σελίδες μπορεί να γίνει ελεύθερα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του κάθε αναγνώστη. Η επιλεγμένη δομή και θεματολογία των σελίδων αποσκοπεί στη συνολική αποτίμηση της ανασκαφικής διαδικασίας ως σύγχρονου και συνολικού γεγονότος, που όχι μόνο σχετίζεται με την έρευνα της ιστορίας μιας περιοχής, αλλά συνθέτει και η ίδια ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας. Σημειώνεται ότι οι σύνδεσμοι που βρίσκονται στο τέλος σε αρκετές σελίδες παραπέμπουν σε περαιτέρω φωτογραφικό υλικό, που όμως μπορεί να ειδωθεί και μεμονωμένα.

Καλή περιήγηση!
 
Κύριες επιλογές
 • Κεντρική Σελίδα
 • Νέα
 • Δημοσιεύσεις
 • Πρόσβαση
 • Επικοινωνία
 • Δημιουργία
 • Σύνδεσμοι
 • Περιεχόμενα
 •  
  Αρχαιολογικό πρόγραμμα
 • Τοποθεσία
 • Η περιοχή
 • Το χωριό
 • Η θέση
 • Οι κάτοικοι
 • Ιστορικό έρευνας
 • Στόχοι έρευνας
 • Σχέδιο διαχείρισης αρχαιολογικού χώρου
 • Περιγραφή έρευνας
 • Ανασκαφή
 • Στρωματογραφία / Αρχιτεκτονική
 • Συντήρηση
 • Μελέτη
 • GIS
 • Ανθρωπολογικό υλικό
 • Ευρήματα
 • Παλαιοικονομία
 • Παλαιοπεριβάλλον
 • Κεραμική
 • Χρονολόγηση
 • Παράλληλες δραστηριότητες
 • Πειραματικές προσπάθειες
 • Εθνογραφική έρευνα
 • Γεωαρχαιολογία
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Προκαταρτικά αποτελέσματα
 • Συνεργάτες
 • Φωτογραφίες
 •