Εξερευνήστε το πρόγραμμα
Ευρήματα
Τα ευρήματα της ανασκαφής θα ήταν δυνατόν να χωριστούν σε αυτά που συλλέγονται και αποθηκεύονται σε ομάδες κατά ανασκαφικές ενότητες και αυτά που συλλέγονται και καταλογραφούνται ξεχωριστά με ιδιαίτερο αριθμό καταγραφής. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσεται ο μεγάλος όγκος των κεραμικών ευρημάτων και τα οργανικά κατάλοιπα (οστά, όστρεα). Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όλα τα αντικείμενα που χαρακτηρίζονται ως κινητά, όλα δηλαδή όσα δεν αποτελούν τμήμα μιας κατασκευής σταθερής στο χώρο.
 
Συλλογή
Κάθε τέτοιο αντικείμενο φυλάσσεται ξεχωριστά και συνοδεύεται από ένα καρτελάκι με τα ανασκαφικά του στοιχεία (ανασκαφική ενότητα, στρώμα, συντεταγμένες). Αυτή η πρακτική μας βοηθά να προσδιορίσουμε ανά πάσα στιγμή τον ακριβή τόπο εύρεσης του αντικειμένου και την ανασκαφική του συνάφεια. Πέρα από τα ανασκαφικά στοιχεία, στο καρτελάκι γράφεται μια πρώτη περιγραφή του αντικειμένου. Οι κύριες κατηγορίες σχετίζονται με το υλικό του αντικειμένου (λίθος, πηλός, οστό, όστρεο, μέταλλο) και με τη μορφολογία του που μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τη χρήση του σε ένα πρώτο γενικό επίπεδο.
 
Εργαλεία
Oι περισσότερες κατηγορίες αντικειμένων που συλλέγονται κατ’ αυτό τον τρόπο αφορούν εργαλεία. Τα λίθινα εργαλεία χωρίζονται στα απολεπισμένα, τα οποία θεωρείται ότι ήταν για δουλειές όπως το κόψιμο, το ξύσιμο και η εκδορά, και τα τριπτά / λειασμένα, τα οποία θεωρείται ότι ήταν για δουλειές όπως το κόψιμο δέντρων, το πελέκημα, το άλεσμα και το κοπάνισμα. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι πολλά εργαλεία αποτελούνταν από μια ομάδα αντικειμένων. Εικάζεται δηλαδή για παράδειγμα ότι τα δρεπάνια αποτελούνταν από αρκετές λεπίδες ή φολίδες που στερεώνονταν σε ένα στέλεχος από κόκαλο ή ξύλο. Τα οστέινα εργαλεία, από την άλλη, προορίζονταν μάλλον για πιο λεπτές δουλειές, όπως η διάνοιξη οπών σε δέρματα ή το ράψιμο.
 
Βάρη
Μια άλλη κατηγορία εργαλείων, ή καλύτερα εξαρτήματα κατασκευών, είναι τα διάφορα βάρη, που κατασκευάζονται είτε από λίθο είτε από πηλό. Αυτά συνδέονται μάλλον με δραστηριότητες, όπως η υφαντική (ως τμήματα αργαλειών) ή το ψάρεμα (ως τμήματα διχτιών). Με την υφαντική συνδέονται μάλλον και τα σφονδύλια και τα δισκία και όστρακα με οπή, τα οποία χρησίμευαν πιθανόν ως μικρά βάρη για το αδράχτι.
 
Κοσμήματα - Ειδώλια
Η παλαιοπαθολογία είναι η μελέτη των ασθενειών και των τραυμάτων που μπορούν να παρατηρηθούν σε αρχαιολογικούς σκελετούς. Παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα επίπεδα υγείας του πληθυσμού, για τον τρόπο ζωής του και για το ευρύτερο περιβάλλον.
 
Μεταλλικά αντικείμενα
Τα μεταλλικά αντικείμενα δεν είναι τόσο συχνά σε μια νεολιθική ανασκαφή και κυρίως προέρχονται από μεταγενέστερα στρώματα. Ακόμη και αυτά όμως είναι χρήσιμα, καθώς μας δείχνουν πιθανές διαταραχές στα νεολιθικά στρώματα.