Εξερευνήστε το πρόγραμμα
Περιγραφή έρευνας
Κάθε αρχαιολογική αναζήτηση περιλαμβάνει διάφορες εκφάνσεις και χαρακτηριστικά ανάλογα με τις προβληματικές και τους στόχους της. Στα Παλιάμπελα Κολινδρού υιοθετούνται οι σύγχρονες τάσεις και μέθοδοι της αρχαιολογικής έρευνας σε μια προσπάθεια να συντελεστεί ένα συνολικό έργο στην περιοχή.
 
Προϊστορική αρχαιολογία
Το αρχαιολογικό πρόγραμμα Παλιαμπέλων εντάσσεται στο πλαίσιο του επιστημονικού ενδιαφέροντος για τη μελέτη της Προϊστορίας. Σε μια χώρα με πλούσιο ιστορικό παρελθόν, η προϊστορική αρχαιολογία προσφέρει πληροφορίες για τη δράση κοινωνιών που δεν άφησαν γραπτά κείμενα, αλλά μόνο αποσπασματικά υλικά κατάλοιπα. Οι γνώσεις που προκύπτουν είναι σημαντικές ως προς την αντίληψη μας για τον προϊστορικό τρόπο ζωής, για τις διαδικασίες που οδήγησαν στις εξελίξεις των μεταγενέστερων ιστορικών περιόδων και για τα στοιχεία του απώτερου παρελθόντος που έχουν διατηρηθεί ως τις μέρες μας.
 
Χαρακτήρας έρευνας
Ο χαρακτήρας της αρχαιολογικής έρευνας στα Παλιάμπελα είναι πολύπλευρος. Καταρχήν είναι ανθρωπολογικός, με την έννοια ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα αντιμετωπίζονται ως πληροφορία που αναφέρεται στους ανθρώπους που τα δημιούργησαν. Δεύτερον, είναι διαχρονικός, εφόσον προσπαθεί να ερμηνεύσει τις διαδικασίες του απώτερου παρελθόντος και να τις συνδέσει με τις πρόσφατες και τις σύγχρονες συνθήκες μέσα από μελέτες και άλλες δραστηριότητες που ξεφεύγουν από τα όρια της Προϊστορίας. Τρίτον, δίνει έμφαση στην τοπική κλίμακα, αφού επίκεντρο της έρευνας αποτελεί η μελέτη των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών διαδικασιών. Τέλος, είναι διεπιστημονικός, καθώς προσεγγίζει το πρόβλημα της ανασύνθεσης του παρελθόντος μέσα από διάφορα επιστημονικά πεδία.
 
Σύγχρονο γεγονός
Η πρακτική της αρχαιολογίας επιπλέον είναι τμήμα του ιστορικού γίγνεσθαι. Οι αρχαιολογικές ερμηνείες είναι στενά συνδεδεμένες με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο/η ερευνητής/τρια το παρελθόν, τον εαυτό του/της και τον γενικότερο περίγυρο, αλλά και με τον τρόπο που ο περίγυρος αντιλαμβάνεται το έργο του/της. Με την αναστοχαστική αυτή λογική, το αρχαιολογικό πρόγραμμα των Παλιαμπέλων δεν περιορίζεται στην ανασκαφική διαδικασία. Περιλαμβάνει αρκετές δραστηριότητες που φέρνουν κοντά όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές (αρχαιολογική κοινότητα, τοπική κοινωνία, ευρύτερο κοινό) προκειμένου να συσταθεί ένας διάλογος για τη σύγχρονη σημασία και το αντίκτυπο της αρχαιολογικής έρευνας στο χώρο. Με τις δραστηριότητες αυτές αποδίδεται στο αρχαιολογικό έργο και σύγχρονος χαρακτήρας, ώστε να μην νοείται μονάχα ως ένας τρόπος ανάκτησης χαμένων στιγμών του παρελθόντος. Πέρα από ο,τιδήποτε άλλο, η αρχαιολογική έρευνα νοείται ως πράξη που συμβαίνει στο παρόν αλλά έχει αντίκτυπο και στο μέλλον.
 
Θεωρία και μεθοδολογία έρευνας
Με αυτή την έννοια η αρχαιολογική έρευνα αποτελεί ένα γεγονός που δημιουργεί νέα αντικείμενα και αφήνει τα σημάδια του στο χώρο και την ιστορία του τόπου όπου συντελείται. Η αρχαιολογική πρακτική που ακολουθείται στα Παλιάμπελα δίνει έμφαση στην συστηματική κατα- γραφή και οργάνωση της ανασκαφικής πληροφορίας. Έχοντας ως θεωρητικό υπόβαθρο την ερμηνευτική προσέγγιση, τα αρχαιολογικά δεδομένα αντιμετωπίζονται ως ένα σύνολο δυναμικών, διαλεκτικών και ασταθών σχέσεων μεταξύ αντικειμένων, πλαισίων και ερμηνειών. Έτσι, με αφετηρία το πεδίο της ανασκαφής, όπου γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί κάθε δυνατή πληροφορία, και συνεχίζοντας στο πεδίο της εργαστηριακής μελέτης, όπου το υλικό ταξινομείται, αναλύεται και ανασυντίθεται, η αρχαιολογική διαδικασία δημιουργεί εικόνες, κείμενα και σχέσεις. Τα προϊόντα της έρευνας επιτρέπουν τη συνεχή σύγκριση και αντιπαραβολή των δεδομένων προσφέροντας κάθε στιγμή τη δυνατότητα της επανάληψης της ανασκαφής και της ανάλυσης κάθε αντικειμένου.